Mida pakub Vesiroos ehitus?

VESIROOS OÜ on tegutsenud Eesti ehituses juba üle 20 aasta. Siiani on peamisteks tegevusvaldkondadeks olnud üldehitus ja ehituse peatöövõtt. Tänaseks oleme loonud nendele tegevusharudele lisaks eritööde osakonna, mis järgib samu põhimõtteid, millega on Vesiroos OÜ oma klientides usalduse võitnud. Ettevõtte juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004.

Aastatepikkune kogemus ehitusvallas sisendab kindlustunnet

„Meie põhiväärtus on üle 20aastane kogemus ehituses, mil oleme tegutsenud nii pea- kui ka alltöövõtjana. Pidev suhtlemine tänaste ja eilsete klientidega on andnud tagasisidet pidevaks töökvaliteedi ja efektiivsuse parandamiseks ning meie soov on anda klientidele kindlustunne: kõik probleemid lahendatakse kiirelt nii garantiiajal kui ka pärast seda. Oleme alati olemas, me ei kao kuhugi. Teenusepakkujana peame olema tolerantsed ning meile on oluline arvestada tellijate erisoove ning leida tellija, projekteerija ja ehitajaga parimaid lahendusi alates projekti algstaadiumist kuni ehitisele kasutusloa saamiseni. Selles aitavad meid kvalifitseeritud tööjõud, pikaealine projektide juhtimise kogemus ning tegevuse korraldamine vastavalt ISO kvaliteedijuhtimissertifikaatidele. Väga oluline on ausus ja sõnapidamine iseenda, partnerite ning klientide suhtes. Ehitame alati kõiki ehitisi nagu iseendale, andmata järele kvaliteedi osas. Tähtis osa on selles meie pikaajalisel koostööl tuntud ja tunnustatud partneritega, ainult sertifitseeritud materjalide kasutamine ning tähtaegadest kinnipidamine.“

Maksimaalset tulemust aitavad saavutada täpsus ja sõnapidamine

„Meie kõige olulisemaks tugevuseks võib pidada tähtaegadest ja lubadustest kinnipidamist – see on asi, milles me järeleandmisi ei tee. Kui on lubatud, leiame alati vahendeid lubatu saavutamiseks. Samuti hindavad tellijad kõrgelt pidevat ehitusprotsessi jälgimist ning kontrolli, tänu millele avastame võimalikud puudused varajases faasis, mil on võimalik leida kiired abinõud nende kõrvaldamiseks. Ilma oskusliku tööjõu, haritud inseneride, kvaliteetsete materjalide ning sertifitseeritud seadmeteta ei saaks me pakkuda oma projektides nii kõrget kvaliteeti, kui täna pakume. Oleme seda meelt, et igapäevaselt ehitusvaldkonnas tegutsevate spetsialistidena on meie kohus pakkuda kliendile välja ratsionaalseid ning energiatõhusaid lahendusi, mis tähendab, et saame olla osalised ja anda kliendile väärt nõu juba projekteerimise algstaadiumis. Mitte ükski meie klient ei  jää kunagi tähelepanuta ning kõik probleemid peavad leidma lahenduse. Eelkõige saame aidata oma kompetentsi ja insenertehniliste teadmistega, mis tähendab, et kui kliendil on vaja näiteks leida lahendus hoone kütmiseks või jahutamiseks, pakume välja parima võimaliku variandi. Meie igapäevane tööpõhimõte on olla täpne ja korrektne oma tegemistes ning saavutada alati maksimaalne tulemus nii ehituslikus kui ka majanduslikus pooles.“

 

Tark ei torma

„Vesiroosi tugevuseks on meeskonna teadlikkus meie väärtustest ja arvestamine sellega. Materjalide ja tehnoloogiate tundmine ning kontrollimine on elementaarne, sest see ellimineerib hiljemad võimalikud garantiiprobleemid. Oleme oma tellijate vastu alati ausad ning tahame näidata, et meie põhieesmärk pole mitte suur kasum, vaid soov oma tööd korralikult teha ning ehitusprotsesse õigesti juhtida. Olles ühtmoodi tugev nii konstruktsioonide, üldehituse, betoonitööde kui ka katuste valdkonnas, saame lubada kvaliteeti nii igas töölõigus kui ka tervikuna. Aitame alati nõu ja jõuga oma kliente õigete ning sobilike materjalide valikul, konstruktsioonide arvutustel ja erinevate lahenduste väljamõtlemisel. Ehituses tuleb tegutseda põhimõttel, et tark ei torma.“

 

 

 

estoniaEnglish