Posts by: admin

Küttesüsteem ei ole pusle!

Küttesüsteem ei ole pusle!

 • By
 • On 30th July 2015

Igas ehitusprojektis on olulisel kohal küttesüsteemide valik ja nende väljaehitamine. See on suur väljakutse nii tellijale kui ka ehitajale, sest küttesüsteem rajatakse aastakümneteks ning see peaks ideaalis olema ühtaegu efektiivne nii hoone kütmise ja soojapidamise osas kui ka ökonoomne oma kulude poolest. Samas uuenevad tehnoloogiad iga päevaga. Kui majja ei tule kaug- või gaasiküttetrassi, on…

read more →
Miks on ehitajatel alati kiire?

Miks on ehitajatel alati kiire?

 • By
 • On 24th July 2015

Ehitatavad hooned ja rajatised on väga erineva otstarbe ning suunitlusega. Osad mõjutavad keskkonda, kuid mitte inimeste tavapäraseid tegemisi – neid planeeritakse pikemalt ning ka nende ehitusprotsess kestab harilikult kauem. Inimeste igapäevaelu mõjutavate ehitiste nagu sildade või kauplusehoonete ehitus ja renoveerimine on aga tavaliselt oluliselt lühemate valmimistähtajaga. Miks? Sest kui kauplus on pikalt kinni, harjuvad kliendid…

read more →
Kindlustamata ehitusobjektist hoia eemale

Kindlustamata ehitusobjektist hoia eemale

 • By
 • On 19th June 2015

Kindlustus on väga oluline, kaitsmaks nii tellijat kui ka ehitusettevõtet ehitusperioodil kõikvõimalike „jamade“ eest. Iga tellija südameasjaks peaks olema oma ehitusettevõttelt uurida, kas objektile on tehtud kindlustus. Kui ei, on igal tellijal võimalik seda nõuda. Suuremates riigihangetes on kindlustamise nõue alati sees ning mitte asjata – Eestis lõppeb enim tööõnnetusi surmaga just ehitussektoris ning väga…

read more →
Kuidas leida häid ehitajaid ning kuidas oma töötajaid motiveerida?

Kuidas leida häid ehitajaid ning kuidas oma töötajaid motiveerida?

 • By
 • On 3rd June 2015

  CV Online’i statistika järgi oli 2010. aasta esimeses kvartalis Eestis registreeritud 133 900 töötut, neli aastat hiljem, 2014. aasta esimeses kvartalis oli see arv 56 600. See tähendab, et spetsialistide arv väheneb iga aastaga ning kuigi väidetavalt personaliotsingufirmade sõnul on kandideerijaid töökohtadele küll rohkem, on kvaliteetset tööjõudu samal ajal vähem. Kuidas leida endale häid…

read more →
Sertifiteerimine annab ettevõttele usaldusväärse näo

Sertifiteerimine annab ettevõttele usaldusväärse näo

 • By
 • On 15th May 2015

Sertifikaatide nõudmine koostööpartnerilt ja ehitusfirmalt võib tunduda tühine ning tüütu, kuid see on oluline kvaliteetse teenuse saamiseks. Ja kuigi sertifikaatide taotlemine on aega- ja rahanõudev tegevus, tagavad ühtse standardi järgi vormistatud paberid ning ühesugune reageerimine sarnastele situatsioonidele ettevõtte stabiilsuse ning usaldusväärsuse. Ühest küljest on väga oluline kasutada oma töös sertifitseeritud materjale, mille kvaliteeti on lihtne…

read more →
Omanikujärelevalve on vajalik nii tellijale kui ka ehitajale

Omanikujärelevalve on vajalik nii tellijale kui ka ehitajale

 • By
 • On 8th May 2015

Ehitusfirma juhina ütlen esimese asjana, et mida karmim omanikujärelevalve objektil on, seda parem. Ehitusjärelevalve kontrollib objekti ehitusega seotud määruste ja seaduste täitmist, samal ajal kui omanikujärelevalve peab jälgima, et projekt vastaks reaalselt tegelikkusele ning kõik tööd oleksid tehtud kvaliteetselt. Kuigi omanikujärelevalve on mõeldud tellija ehk objekti omaniku kaitseks, on see väga kasulikuks indikaatoriks igale ehitajale….

read more →
Kuidas lihtsustada tellija tööd?

Kuidas lihtsustada tellija tööd?

 • By
 • On 21st April 2015

Majaehitus on keerukas teema ning teadmatusest ja eelnevat sellealast kogemust omamata võib juhtuda, et algselt planeeritud projekt ei kuku välja sugugi nii nagu loodetud, kuid samas ei ole põhjust ka otseselt kellelegi sõrmega näidata. Tegelikult tuleks parima tulemuse saamiseks alustada algusest ehk planeerimisest ja projekteerimisest, sest kui lõppeesmärk on juba alguses võimalikult täpne, on ka…

read more →
Kuidas hoida ehituskulud kontrolli all?

Kuidas hoida ehituskulud kontrolli all?

 • By
 • On 8th April 2015

Eestis on saanud kirjutamata seaduseks, et ehituse kogumaksumus kipub ületama hankedokumentides ja lepingus sätestatud summa. Kuidas seda vältida? Esmalt peab tähendama, et viga ei ole otseselt lepingutes, kuigi need on muutunud aasta-aastalt aina põhjalikumaks ja pikemaks, kohati isegi liiga mahukaks. Mõne suurema ehitusettevõtte leping näeb välja nagu panga finantseerimisleping ning selle mõte on kaitsta peaettevõtja…

read more →
estoniaEnglish