Miks on ehitajatel alati kiire?

Miks on ehitajatel alati kiire?

  • By
  • On 24th July 2015

Ehitatavad hooned ja rajatised on väga erineva otstarbe ning suunitlusega. Osad mõjutavad keskkonda, kuid mitte inimeste tavapäraseid tegemisi – neid planeeritakse pikemalt ning ka nende ehitusprotsess kestab harilikult kauem. Inimeste igapäevaelu mõjutavate ehitiste nagu sildade või kauplusehoonete ehitus ja renoveerimine on aga tavaliselt oluliselt lühemate valmimistähtajaga.

Miks? Sest kui kauplus on pikalt kinni, harjuvad kliendid käima teistes kauplustes ning äriliselt kaotab ettevõte nii renoveerimise ajal saamata jäänud tulu kui ka kliendi. Samuti võib omanik olla juba tellinud kaupluse avamise ajaks ette ära kaubad, mis tähtaegade venimise puhul võivad rikneda ning siis on kahjum täiesti reaalselt arvutatav. Selliste objektide puhul pole ebaharilik olukord, kus ehitusmehed tegutsevad platsil sisuliselt 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

Ja vastupidiselt võib-olla levinud arvamusele, et pikad ja aeglased projektid on mõnusad ja tulusad palgatiksutamise kohad, võib öelda, et ehitusfirmadele pakuvad enamasti siiski huvi kiired ja operatiivsed objektid, sest need on oluliselt kasumlikumad. Venivad objektid on kahjulikud nii tellijale kui ka ehitajale, sest igapäevaselt peab ehitusettevõte maksma objektijuhile, töötajatele, valvemeeskonnale, WC-de rendi ning tööriistade-seadmete üüri eest. Seega on kiirem töötegemine ja rohkem töövahetusi efektiivne võimalus hoopis kokkuhoiuks.

Ehitussektoris pole sellised intensiivsed tööpäevad midagi võõrast: pigem ongi nii, et ühel hetkel pingutatakse palju, et anda õigel tähtajal üle korrektselt valminud objekt, ning seejärel puhatakse ning mõeldakse rahulikult uuetele väljakutsetele. See, kui tähtajani tundub olevat veel palju aega, ei oma aga ehitusvaldkonnas aga mingit tähendust, sest iga objektiga võivad kaasneda ettenägematud probleemid (takistused lubade saamisega, kaablite ja torustike avariid vms) ning seeg kogemustega ehitajad teevad alati oma töö ära nii kiiresti kui võimalik, et vähendada võimalust tähtaegadest üle minna.

Vesiroos OÜ juht Riho Pihlapuu