Kindlustamata ehitusobjektist hoia eemale

Kindlustamata ehitusobjektist hoia eemale

  • By
  • On 19th June 2015

Kindlustus on väga oluline, kaitsmaks nii tellijat kui ka ehitusettevõtet ehitusperioodil kõikvõimalike „jamade“ eest.

Iga tellija südameasjaks peaks olema oma ehitusettevõttelt uurida, kas objektile on tehtud kindlustus. Kui ei, on igal tellijal võimalik seda nõuda. Suuremates riigihangetes on kindlustamise nõue alati sees ning mitte asjata – Eestis lõppeb enim tööõnnetusi surmaga just ehitussektoris ning väga kulukaks võivad osutuda ka väiksemad õnnetused, näiteks kui maaler rikub liivapritsi või värviga parklas seisvad autod.

Vesiroos on alati olnud seda meelt, et kindlustus on oluline ning ilma selleta objekti ei alustata. Kõige levinum on täna CAR-kindlustus, mis annab kaitse ehitatavale ehitisele, ehitusmaterjalidele ja -masinatele, kattes ehitustegevuse ja hooldusperioodil teostatud tööde ajal tekkinud kahjud. Täiendavalt on muidugi võimalik kindlustada muid seadmeid ning kindlustusettevõtted oskavad pakkuda veel ulatuslikumat kaitset. Kindlasti peaksid mõtlema kindlustusele ka need kliendid, kes on objekti juba üle võtnud ja seda kasutama hakkavad. Õnnetus ei hüüa tulles.

Vesiroos OÜ juht Riho Pihlapuu