Sertifiteerimine annab ettevõttele usaldusväärse näo

Sertifiteerimine annab ettevõttele usaldusväärse näo

  • By
  • On 15th May 2015

Sertifikaatide nõudmine koostööpartnerilt ja ehitusfirmalt võib tunduda tühine ning tüütu, kuid see on oluline kvaliteetse teenuse saamiseks. Ja kuigi sertifikaatide taotlemine on aega- ja rahanõudev tegevus, tagavad ühtse standardi järgi vormistatud paberid ning ühesugune reageerimine sarnastele situatsioonidele ettevõtte stabiilsuse ning usaldusväärsuse.

Ühest küljest on väga oluline kasutada oma töös sertifitseeritud materjale, mille kvaliteeti on lihtne tänu tootja korrektselt vormistatud dokumentidele tõestada. See annab nii tellijale kui ka ehitajale kindlustunde valmisehitise ning kogu protsessi suhtes. Kuna tänapäeval on aina enam levimas ebakvaliteetset kaupa, on tähtis teada, kas ka hilisemad pretensioonid tootjale võiksid vilja kanda.

Eestis vajavad kõik ehitustooted kvaliteedisertifikaati ainuüksi juba meie kliima tõttu: enam kui 50kraadine temperatuurikõikumine on enamikele materjalidele suur häving. Sertifikaadiga võtab tootja endale kohustuse viia läbi sõltumatus laboris kõik vajalikud tootetestid ning garanteerida lubatud tulemust. Samas ei pruugi  tootja ega edasimüüja tulla kliendile oma sertifikaate näitama ning seega peavad ehitaja ja tellija olema ise kindlameelsed ega võtma sertifitseerimata tooteid kasutusse. Kusjuures oluline on, et standarditele ei vastaks mitte ainult toode, vaid ka tootmisprotsess.

Täna võiks olla iga ehitusettevõtte puhul loomulik, et toimitakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele – see näitab, et firma hindab oma tööd, töötajaid ja kliente ning on teadlik enda väärtustest. Suuremad peatöövõtjad ei palka enam ammu kvaliteedijuhtimissüsteemita firmasid allhankijateks. Sertifitseeritus annab tellijale kindluse, et kõik tööd tehakse ära vastavalt ettenähtud standarditele ja kriteeriumitele ning samuti annab standardite järgimine ettevõttele ning tema töödele ühtse näo ja käekirja.

Vesiroos OÜ üldehituse projektijuht Jaanus Mäger