Omanikujärelevalve on vajalik nii tellijale kui ka ehitajale

Omanikujärelevalve on vajalik nii tellijale kui ka ehitajale

  • By
  • On 8th May 2015

Ehitusfirma juhina ütlen esimese asjana, et mida karmim omanikujärelevalve objektil on, seda parem.

Ehitusjärelevalve kontrollib objekti ehitusega seotud määruste ja seaduste täitmist, samal ajal kui omanikujärelevalve peab jälgima, et projekt vastaks reaalselt tegelikkusele ning kõik tööd oleksid tehtud kvaliteetselt. Kuigi omanikujärelevalve on mõeldud tellija ehk objekti omaniku kaitseks, on see väga kasulikuks indikaatoriks igale ehitajale. Olemuselt on omanikujärelevalve nagu kolmas osakool, kes näeb oma kriitilise ekspertpilguga võimalikke vigu planeeritavates lahendustes, on kursis kogu dokumentatsiooniga ning kõigi ehituslike nõuetega.

Omanikujärelevalve ülesandeks on aidata kaasa tellija jaoks parima lahenduse saavutamiseks ning seetõttu on hädavajalik järelevalve hea läbisaamine ja koostöö ehitajatega. On olemas palju keerukaid ehitisi, mida polekski võimalik rajada järelevalveta, kes teeb iga etapi järel ettenähtud mõõtmisi alates pinnase tihendamisest ja geodeetilistest mahamärkimistest kuni soojapidavuse teadasaamiseks tehtavate õhutiheduse mõõtmisteni. Sellised ülemõõtmised ja topeltmõõdistamised ei maksa suurt midagi, eriti võrreldes sellega, kui palju võib lõpptulemusena maksma minna nende tegematajätmine. Nii on järelevalvaja funktsioon reaalselt objektil käia, mõõta, testida ning kõikide tulemuste kohta aruandeid esitada.

Omanikujärelevalve on projektil abimees, kelle panust täna Eestis võib-olla veidi alahinnatakse, kuigi samas Soomes võib ühel objektil olla isegi neli-viis järelevalvajat, kellest esimene teeb näiteks valvet üldehitusele, teine elektritöödele, kolmas sanitaartöödele ning neljast maalritöödele. Omanikujärelevalve on sarnaselt projekteerimisele koht, kust ei tasu kokku hoida. Pigem vastupidi – kaasake omanikujärelevalve samuti oma objekti projekteerimise algfaasi, et ta aitaks tegeleda nii projekti, ehitajate valimise ja lepingute sõlmimisega.

Vesiroos OÜ juht Riho Pihlapuu